Fastighetsnytt Förlags AB

Sedan sommaren 2014 hjälper Chamigo AB till med underhåll, drift och utveckling av fastighetsnytt.se.